پودر پایدار کننده شینکات

پودر شیر خشک شیرین آوات

پودر شیر خشک شور تیب 5 آوات

شیر خشک رنگی نارنجی آوات

شیر خشک پنیری آوات

شیر خشک کم چرب اسکیم

پودر سافتنر سوسیس کالباس و ژامبون

پودر ژلان سوسیس کالباس و ژامبون

رنگ خوراکی قرمز گوشتی خارجی ترکیه ایی

پودر چربی نمایشی _ پرومول

آب پنیر رنگی نارنجی آوات

پودر پف دهنده سوسیس

پودر ژلاتین پروژل سوسیس کالباس ژامبون

استابلایزر - ایزی همبرگر

استابلایزر - ایزی ناگت

استابلایزر - ایزی فلافل

پروتئین ایزوله سویا یوکسین 45 درصد

پروتئین جایگزین ایزوله سویا خارجی

پودر استابلایزر سوسیس اصل آلمان

آرد سمولینا - ارد ماکارونی